Bliv sikret økonomisk med lønsikring

En lønsikring er med til at sikre din økonomiske situation, hvis du står uden job. Lønsikringen hos Dahlberg Agentur sikre, at du ikke er nødsaget i at ændre drastisk i din økonomiske situation, eftersom den udbetaler den valgte månedlige dækning i maksimalt 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode. Du kan derfor finde det rette job, mens du stadig er økonomisk stabil. 

Den virksomhed, som du har arbejdet for i mange år er gået konkurs eller du er blevet opsagt, og du står nu uden en indtægt. Dit hus og din bil er forsikret, men du har ikke sikret dig mod arbejdsløshed. Det betyder, at du nu skal leve på dagpenge eller med kontanthjælp. Det kan undgås, hvis du tegner en lønsikring før du står i den uheldige situation.

Når du tegner en lønsikring hos Dahlberg Agentur, så er du sikret den valgte månedlige dækning i maksimalt 12 måneder. Lønsikringen dækker, hvis din arbejdsplads går konkurs, hvis du bliver opsagt og hvis du bliver uarbejdsdygtig på grund af en ulykke eller sygdom. Det dækker derfor ikke, hvis du selv opsiger dit arbejde. En lønsikring er derfor en forsikring, der dækker når du har mest brug for det. Forsikringen træder i kræft med det samme Dahlberg modtager din tilmelding. Du har altid mulighed for selv at vælge, hvis forsikringen skal træde i kræft senere. Forsikringen gælder i 3 år af gangen. Før du kan få forsikringen skal du dog opfylde de officielle krav, der gør sig gældende.

Krav til lønsikring 

For at kunne få lønsikring hos Dahlberg Agentur skal du kunne leve op til nogle formelle krav:

  • Er fyldt 18 år og er under 65 år.
  • Har fast folkeregisteradresse i Danmark.
  • Har været fastansat som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i en periode på mindst 6 måneder hos én eller flere arbejdsgivere, før du tegner forsikringen. Registrerede arbejdsløshedsperioder på mindre end 14 dage afbryder ikke perioden på de 6 måneder

Lønforsikring dækker lønmodtagere, der bor og har arbejdet i Danmark. Derudover skal du kunne stå til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked. Forsikringen dækker også, hvis du er udstationeret eller udsendt til et andet sted i verden, så længe din arbejdsgiver har hjemme i Danmark.

Når forsikringen træder i kræft er der en kvalifikations-periode på 6 måneder, hvor du ikke må modtage en opsigelse eller få kendskab til kommende arbejdsløshed. Hvis det ser, så lever du ikke op til kriterierne og får derfor ikke lønsikringen. Den første måned efter din første arbejdsløsheds-dag er en selvrisikoperiode, som du selv skal dække. Udbetalinger fra forsikringen sker månedligt bagud.

Hvis du lever op til alle de ovenstående krav, så kan du får en lønforsikring hos Dahlberg Agentur og være sikret, hvis du står uden job. Du kan få lønsikring uanset om du er medlem af en a-kasse eller ej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *